Coen ter Berg Advies

Coen ter Berg Advies biedt aan telers, veehouders, onderzoeks-instituten, belangenorganisaties, regionale- en landelijke overheidsinstellingen advies over duurzaam bodembeheer en biologische landbouw.

Landbouwkundig Advies in de praktijk

U kunt mij inschakelen voor: - advies over bodembeheer en bodemverbetering - advies over drainage, diepploegen en diepspitten - advies over biologische teelt en bemesting - begeleiding van duurzame landbouwprojecten - onderzoek naar bodem en bemesting - cursus bodembeheer