Bodem

Coen ter Berg biedt advies en begeleiding bij het bepalen en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Ik analyseer de conditie van de bodem op basis van de samenhang tussen:

  • Bodemstructuur
  • Bewortelingsintensiteit
  • Bodemleven
  • Waterhuishouding
  • Huidig bodembeheer
  • Chemische bodemanalyse

Met deze analyse geef ik u een advies over de maatregelen die u kunt nemen om de bodem zo te beheren dat die op lange termijn gezond en productief blijft.

Organisch materiaal bodem

Diepploegen en diepspitten

Wilt u ingrijpende maatregelen treffen om uw bodem te verbeteren? Dan is nader onderzoek naar de verschillende lagen in het bodemprofiel aan te bevelen. Bij zo’n onderzoek beoordeel ik de zandfractie, het lutumgehalte, het kalkgehalte en het organische stof gehalte. Hieruit volgt een advies over:

  • Noodzakelijke voorbereiding
  • Werkdiepte
  • Benodigde mechanisatie
  • Bodembeheer na de uitvoering