Teelt- en bemesting

Coen ter Berg Advies bezoekt biologisch werkende bedrijven en geeft advies over teelt, techniek, rassenkeuze, bodemconditie en bemesting. Mijn bemestingsadvies richt zich op de bodemvruchtbaarheid op de lange termijn en de gewasontwikkeling tijdens het seizoen. Daarbij reken ik de inzet van meststoffen door met het stikstofmodel ndicea, om u inzicht te geven in:

  • de stikstofbeschikbaarheid voor het gewas op korte termijn,
  • de mineralenbalans en organische stof voorziening op de lange termijn.

Advies in de praktijk