Cursus Bouwplanverruiming

Intensieve bouwplannen in de akker- en tuinbouw belasten de bodemstructuur en bodemgezondheid. De ruimte voor groenbemesters en goede organische stofvoorziening is beperkt, met als gevolg op den duur minder bewerkbare grond, minder actief bodemleven en matige ontwatering.

Cursus Bouwplanverruiming

In de cursus Bouwplanverruiming gaan we uit van de huidige bouwplannen van de deelnemende bedrijven. Met behulp van een rekenprogramma krijgt iedere deelnemer inzicht in de effecten van zijn huidige bouwplan op het bedrijfseconomisch resultaat. Daarnaast berekenen we de gevolgen van de plannen voor de belasting van de bodem en de organische stofvoorziening. Deelnemers ontwikkelen op basis van hun eigen visie nieuwe scenario’s, samen met hun mededeelnemers en de cursusleiding. Zo krijgt de deelnemer meer inzicht in de kwetsbare kanten van de huidige bedrijfsvoering en de mogelijkheden om een andere en meer duurzame bedrijfsstrategie te ontwikkelen. Aantal deelnemers van 4 tot 8.