Cursus Kijken naar grond

Een goede bodem is een essentiƫle voorwaarde voor het functioneren van een landbouwbedrijf. De bodem is ook het minst zichtbare gedeelte van het bedrijf. Vaak worden er bedrijfsmatige beslissingen genomen zonder de bodem er voldoende bij te betrekken. Daarom heeft Coen ter Berg Advies samen met Gaia bodemonderzoek de cursus Kijken naar grond ontwikkeld.

Cursus Kijken naar grond

Medewerkers van praktijkbedrijven leren tijdens de cursus hun eigen grond beter kennen, krijgen meer inzicht in bodemvorming, bodemprocessen en passende maatregelen: vruchtopvolging, gebruik mest en compost, groenbemesting, mechanisatie enzovoort.

De cursus loopt van mei tot september. In die tijd bestuderen we van vier (biologische of gangbare) bedrijven het bodemprofiel: de bodemstructuur, de beworteling, het bodemleven enzovoort. Iedere cursusmiddag behandelen we een voor bodembeheer belangrijk onderwerp. Het maximale aantal cursisten is 15.