Cursus Rendement uit eigen bodem

Cursus Rendement uit eigen bodem Studiegroep ‘Rendement uit eigen bodem’ gaat in op het belang van een kwalitatief goede en het verkrijgen van een duurzaam beheerde bodem. Er is veel bekend over bodembeheer, maar hoe doe je dat op je eigen bedrijf met je eigen individuele vraagstukken en bedrijfsinrichting? De studiegroep is zowel geschikt voor akkerbouw, veehouderij of tuinbouwbedrijven.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Gezamenlijke bijeenkomst waarbij introductie en oriƫntatie van bodembeheer centraal staat.
  2. Individueel bedrijfsbezoek voor iedere deelnemer. Tijdens dit bezoek worden drie representatieve percelen beoordeeld en een bedrijfsactieplan opgesteld. Tijdens deze individuele bedrijfsbezoeken zijn de andere cursisten welkom om mee te kijken naar de kwaliteit en vraagstukken van de bodem bij hun collega’s.
  3. Gezamenlijke bijeenkomst waarbij de actieplannen van de individuele bedrijven gepresenteerd worden en aandacht besteed wordt aan de uitwisseling van kennis over de individuele vraagstukken.
  4. Het volgende jaar worden gezamenlijke studiebijeenkomsten georganiseerd rond acties die de individuele deelnemers hebben uitgevoerd.