Vruchtbare kringloop Overijssel

Melkveehouders in Overijssel zijn aan de slag met het verder sluiten van de kringloop op het eigen bedrijf. In studiegroepen onder leiding van experts wordt gewerkt aan mineralenbenutting en beperken van verliezen. Verbeteren van het bedrijfsresultaat én bewust omgaan met de mineralenstroom is het resultaat.

Voor meer informatie, bezoekt u de website op www.vruchtbarekringloopoverijssel.nl