Bedrijf

Omschakelen: biologische bedrijfsvoering

Als u omschakelt naar een biologische bedrijfsvoering, verandert er veel. Wanneer u de eerste jaren advies en begeleiding inschakelt, voorkomt u dat u misschien beginnersfouten maakt, of het wiel opnieuw uitvindt. Coen ter Berg Advies kan u helpen uw nieuwe strategie uit te stippelen en een biologisch bedrijfsplan op te stellen. Daarnaast kunt u kiezen voor regelmatige bedrijfsbezoeken, zodat u op het juiste moment maatregelen kunt nemen voor teelt, bodembewerking en bemesting.

Bedrijf

Bedrijfseconomie

Het financiŽle resultaat van een landbouwbedrijf hangt van vele factoren af die elkaar beÔnvloeden.
De basis van een gezond bedrijf bestaat uit vakmanschap, de natuurlijke mogelijkheden voor duurzaam bodemgebruik, de omvang van het bedrijf en de bedrijfsinrichting. Zeker als uw bedrijf voor grote, structurele veranderingen staat, is een bedrijfseconomische doorrekening van groot belang. Coen ter Berg Advies rekent uw bedrijf door, maakt een sterkte-/ zwakteanalyse en geeft inzicht in de financiŽle potentie van de bedrijfsvoering.