Coen ter Berg Advies

Coen ter Berg Advies biedt aan telers, veehouders, onderzoeks-instituten, belangenorganisaties, regionale- en landelijke overheidsinstellingen advies over duurzaam bodembeheer en biologische landbouw.

Coen ter Berg Advies

U kunt mij inschakelen voor:

  • advies over bodembeheer en bodemverbetering
  • advies over drainage, diepploegen en diepspitten
  • advies over biologische teelt en bemesting
  • begeleiding van duurzame landbouwprojecten
  • onderzoek naar bodem en bemesting
  • cursus bodembeheer