Beter boeren met biodiversiteit Drenthe

20 akkerbouwers in Drenthe zijn aan de slag met bodemkwaliteit en biodiversiteit. Door het nemen van gerichte maatregelen verbetert hun bodembeheer en wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan maatschappelijke (milieu)doelstellingen. Uitwisseling van kennis en ervaring en zelf aan de slag gaan spelen hierbij een belangrijke rol.

Voor meer informatie, bezoekt u de website op www.louisbolk.org of bekijkt u de bijbehorende video op YouTube