Publicaties

Coen ter Berg heeft aan de volgende publicaties meegewerkt. Andere publicaties zijn te vinden op het Louis Bolk Instituut